Hoe OKE Psychologie te werk gaat

Je kunt je telefonisch, per mail of via onderstaande jezelf aanmelden. Daarna neem ik zo snel mogelijk telefonisch contact met je op om te horen wat je hulpvraag is en wat je verwachtingen voor behandeling zijn. Tijdens dit contact wordt vrijblijvend gekeken of OKE Psychologie iets voor jou of jullie kan betekenen. Als hulp passend is, plannen we een afspraak in voor een intakegesprek. Het betreft behandelingen met een kortdurend karakter (ongeveer 8-10 consulten). Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief nodig van je huisarts. Bij twijfel wordt gericht doorverwezen naar de huisarts of GGZ-instelling.

Neem direct contact op
vergoede behandelvormen

We stemmen de behandeling samen af

ACT
ACT
ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy (Hayes, Wilson & Strosahl). Dit is een derde generatie gedragstherapie die je kan helpen om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt (Acceptance), zodat je kan blijven investeren in de dingen die jij écht belangrijk vindt (Commitment). Tevens is ACT effectief gebleken bij het vergroten van het algemeen welzijn.
EMDR
EMDR
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring.Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Binnen de praktijk wordt zowel EMDR voor volwassenen als kinderen ingezet (vanaf 0 jaar!). Wij hebben expertise in preverbaal trauma en EMDR bij zwangerschapsgerelateerde PTSS klachten.
Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve therapie gaat vooral uit van de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Wanneer je belangrijke zaken en gebeurtenissen in je leven vanuit een negatief standpunt beziet, word je makkelijker angstig, somber of geïrriteerd, met alle negatieve gedragingen tot gevolg. In cognitieve therapie onderzoeken we samen of die negatieve wijze van denken wel helemaal klopt. De nadruk ligt op het wijzigen van de manier van denken. Wanneer inderdaad blijkt dat je geneigd bent om te negatief over allerlei zaken te oordelen, zoeken we samen uit welke geschiktere manier van denken passend is. 
niet vergoede behandelvormen

Ook deze behandelvormen bieden wij aan

Speltherapie
Speltherapie
Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. 
ouder- kindobservatie
Ouder- kindobservatie
Het samenspel tussen jou als ouder en jullie zeer jong of nog ongeboren kind zegt veel over de onderlinge relatie. De observaties zijn gericht op het verbeteren van de interactie tussen (beide) ouders/verzorgers en jullie kindje en op een gezonde ontwikkeling van jullie kind.
OKI-B
OKI-B
OKI-B (Ouder-Kind Interactie Bewegingsspel) is een kortdurende behandeling waarbij de interactie tussen ouders en kinderen centraal staat en waarbij de interventie als doel heeft de interactie tussen ouder en kind te herstellen. Dit wordt gedaan door ervaringsgerichte spelletjes en het ondersteunen van het lichaamsbesef van het kind. Daarnaast wordt videofeedback ingezet om het inzicht van ouders over het gedrag van het kind te vergroten.