Overige informatie

Privacybeleid
Volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ben ik verplicht om een privacystatement op mijn website te plaatsen dan wel beschikbaar te hebben in de praktijk. Deze brochure is niet bedoeld als vervanging van het privacy statement, maar als een aanvulling daarop.

Voor meer informatie klik je hier


Betalingsvoorwaarden

Voor meer informatie klik je hier
Klachtenregeling
Mocht je onverhoopt ontevreden zijn over de behandeling dan hoor ik dat graag van je en zoeken we samen naar een oplossing. De praktijk voldoet aan de regels van de wet Kwaliteit en Geschillen Gezondheidszorg (WKKGZ) en is aangesloten bij de geschillenregeling van LVVP.

Voor meer informatie klik je hier


Kwaliteitsstatuut


Voor meer informatie klik je hier