Kosten worden (deels) vergoed door de zorgverzekeraar.

Mijn tarieven zijn gebaseerd op de richtlijnen van de NZa. Ik hanteer in 2024 onderstaande tarieven. Deze tarieven zijn lager dan de richtlijnen van de NZa.

Tarieven volwassenen
- Intake (diagnostiek consult) van 60 minuten: €183,-
- Behandeling van 45 minuten: €135,-
Alle behandelingen en bijhorende kosten zijn inclusief uitwerking en documentatie.

OKE Psychologie heeft in 2024 contracten met de volgende verzekeraars; Zilveren Kruis, Menzis, ASR, Caresq, DSW, FBTO, Interpolis, Christelijke zorgverzekeraar, Anderzorg, VinkVink & Ditzo

Ben je niet verzekerd bij één van bovenstaande verzekeraars? Dan worden behandelingen ook (gedeeltelijk) vergoed door je zorgverzekeraar. Bij een zuivere restitutiepolis krijg je meestal 100% vergoed door je zorgverzekeraar. Heb je een naturapolis, dan krijg je een deel vergoed. De hoeveelheid hiervan hangt af van welke polis je hebt, maar ligt altijd tussen  60 en 80 procent. Neem zelf contact op met je zorgverzekeraar om  te vragen welk percentage van het NZa tarief vergoed wordt bij niet-gecontracteerde zorg binnen de generalistische Basis GGZ. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van de huisarts nodig en dient er sprake te zijn van een DSM-V stoornis.

Extra informatie rondom declaraties volwassenen zorg
Vanaf 01-01-2022 is landelijk binnen de GGZ een nieuw bekostigingssysteem ingevoerd: het Zorg Prestatie Model (ZPM). Er wordt dan per sessie gedeclareerd. Voor meer informatie over het ZPM en wat dit voor gevolgen heeft voor cliënten, wordt verwezen naar de website van de beroepsvereniging LVVP.https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/  
Tarieven jeugd
- Intake (diagnostiek consult) van 60 minuten: €183,-
- Behandeling van 45 minuten: €135,-
Alle behandelingen en bijhorende kosten zijn inclusief uitwerking en documentatie

Behandelingen van het jonge kind vallen bij OKE Psychologie buiten de vergoede zorg van de gemeente (en zorgverzekeraar) omdat wij geen contracten hebben met de gemeenten. De gesprekken komen volledig voor eigen rekening. Ook deze behandelingen hebben een kortdurende karakter (max. 8 tot 10 sessies). Bij vergoeding van de behandeling wordt ook hier de richtlijn van de NZa gevolgd (zie tarief niet-basispakketzorg consult).

Tarieven onverzekerde zorg 
- Intake (diagnostiek consult) van 60 minuten: €183,-
- Behandeling van 45 minuten: €135,-
Alle behandelingen en bijhorende kosten zijn inclusief uitwerking en documentatie

De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling van de meeste psychische aandoeningen. Voor een aantal klachten of problemen wordt er echter een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld voor relatieproblemen, werkproblemen, aanpassingsstoornissen. Dit betekent dat je voor de behandeling van deze klachten zelf moet betalen. Je hebt in dat geval geen verwijzing van de huisarts nodig en je eigen risico wordt niet aangesproken. Ook wanneer je geen verwijsbrief hebt van je huisarts of deze niet wil halen, geldt dit particuliere tarief. 

Tarieven volgens richtlijnen NZa 2024
Indirecte tijd (zoals verslaglegging en voorbereiding van de sessie) is bij de tarieven inbegrepen.

De duur en type van het consult bepaalt het tarief. De praktijk hanteert daarbij het principe van " planning is realisatie". Dit houdt in dat vooraf wordt gecommuniceerd hoe lang een consult zal duren en deze tijd zal in de agenda worden gepland. Na afloop zal het bijbehorende tarief worden gefactureerd, ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde.

Afspraak annuleren
Het kan altijd voorkomen dat je de afspraak wil afzeggen of verzetten. Hiervoor geldt wel dat je dit minimaal 24 uur van tevoren dient aan te geven via mail of telefoon (voicemail inspreken kan ook). Op die manier kan ik nog een andere client inplannen. Afspraken die te laat worden afgezegd worden in rekening gebracht (60 euro). Ook wanneer je niet op je afspraak verschijnt zonder opgaaf van reden wordt dit als no-show in rekening gebracht. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.